Garyubai Nama Gensu Junmai Ginjo

Garyubai Nama Gensu Junmai Ginjo